Standardside

Girokort betalingslinie

 +73                            +83406275

BELØBSMODTAGER OG KREDITNUMMER

83406275                      5358

Lejernes Landsorganisation

v/kasserer Erik V. Jacobsen.

Mejsevej 1,

3200 Helsinge