Da vi er en rådgivende medlemsorganisation, skal du være medlem før du kan få rådgivning

Du går ind på vores hjemmeside www.llo-nordsjaelland.dk, læser på velkomstbrevet betaler kontingentet og så er du medlem.

Der er ingen rabat for pensionister.

Før vi kan behandle din sag, skal du udfylde et spørgeskema, samt betale yderligere kr. 600,00 såfremt du ikke har været medlem mere end 3 måneder. se vores hjemmeside, hvor du også finder spørgeskemaet og andre relevante oplysninger.

Spørgeskema og kvittering for betalt kontingent skal scannes og medsendes ved sagsbehandling.


Med venlig hilsen

Kurt Andersen, formand
LLO Nordsjælland

Da vi er en rådgivende medlemsorganisation skal du v