Løber dit toilet?

Løber dit toilet?

 Hvor meget kan du spare ved at reparere dit løbende toilet?

Selv hvis dit toilet kun løber sa lidt, at du næsten ikke kan se

det, risikerer du at skylle over 5.000 kr. ud i afløbet pa et ar.

Ifølge Københavns Energi spilder et løbende toilet 109.500

liter vand årligt, og med en vandpris pa mere end 4 øre per

liter betyder det ca. 5.000 kr. ekstra pa vandregningen.

Hvis vandet løber meget i dit toilet, kan det koste dig helt op

til 18.400 kr. Der har ogsa vaeret eksempler pa, at regningen

for et løbende toilet har været pa mere end 10.000 kr. pa

nogle fa måneder.

Sa kan toilettet nemlig na at bruge 400.000 ekstra liter vand

pa et ar.