Hvis din udlejer går konkurs

Hvis din udlejer går konkurs.

Hvad sker der, hvis den, der ejer din bolig, er gået konkurs?

I langt de fleste tilfælde får det ingen betydning for dig som lejer. Du er bestkyttet af lejeloven og hvad du har betalt i depositum og forudbetalt leje er sikret via lejeloven.

En konkurs betyder, at ejeren ikke længere kan råde over sine værdier. For Storkøbenhavns område er det Sø-og Handelsretten, og for resten af landet, er det skifteretten i den  retskreds, hvor vedkommende hører til, der kan beslutte om en konkurs er nødvendig. 

Lejerne får besked.

Når en konkurs er besluttet, bliver der samtidig ansat en advokat, der kaldes en kurator, til at rede trådene ud for det konkursramte selskab. Selskabet hedder nu et konkursbo. Det er kurators opgave hurtigst muligt at få dannet sig et overblik over konkursboets aktiver og passiver. For selskaber hvori der er udlejningsejendomme, skal der etableres en administration som skal sørge for at genetablere en normal drift på ejendommene, dvs. at forsyning af varme, viceværtopgaver, vedligeholdelse m.m. fungerer tilfredsstillende. Lejerne vil også få besked om, hvortil fremtidig husleje skal betales.

Anmeld dit krav.

Hvis man som lejer mener, man har et krav om penge, der ikke hører under depositum og forudbetalt leje, bør man for at være sikker meddele sit krav til kurator. Det er vigtigt, at man i sit brev om kravet klart oplyser, at man vil anmelde et krav i konkursboet, og at man kan dokumentere sit krav. Man bør også sikre sig ved at få en bekræftelse fra kurator om, at han har modtaget kravet.

Når konkursboet kan sluttes, og hvis der er penge i boet, vil disse blive fordelt således at massekrav, som typisk vil være de udgifter, der har været ved at behandle konkursboet,bliver dækket først. Alle andre krav, der kaldes simple krav, bliver stillet lige, dvs. hvis der er penge nok, får alle deres tilgodehavende. Hvis der ikke er penge nok, bliver kravene fordelt efter samme procentvise del af boet. Det kaldes dividende.

Til sidst: Vær tålmodig. Et konkursbo kan køre i rigtig lang tid.