Lejekontakts gyldighed?

Ved gennemlæsning af en lejekontrakt skal man lægge mærke til, at typeformular A. 9.. udgave af 1.juli 2015 er en autoriseret udgave, og at øvrige blanketter er ophævet med virkning for lejeaftaler, som er indgået den 4. marts 2002 eller senere.

Det betyder at alle kontrakter der er indgået fra og med den 4 marts 2002 skal være en typeformular A.9. udgave af 1. juli 2015 for at være gyldig.

I tilknytning til lejelovens § 5 stk. 2 fremgår, at der kan anvendes autoriserede blanketter, samt at bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller mindre rettigheder end angivet i loven er ugyldige, såfremt der anvendes en ikke autoriseret blanket.

Derfor er  vilkår, der pålægges lejeren større forpligtelser eller mindre rettigheder end angivet i loven ugyldige.

Vilkår om, at det påhviler lejeren at stå for den indvendige vedligeholdelse samt at lejemålet skal afleveres nyistandsat, er udtryk for større forpligtelser end angivet i lejeloven og dermed ugyldige, såfremt der er anvendt en ikke autorisert blanket

Udlejeren kan derfor ikke fremsætte krav til lejer for istandsættelse i forbindelse med fraflytningen, hvorfor kravene skal afvises.

Kilde: Lejelovens § 5 stk 2.