Skimmelsvamp

Skimmelsvamp - har du mistanke, så send brevet til borgmesteren i din kommune.

 

 

 

Kære Borgmester.

 

Jeg frygter, der er skimmelsvamp i mit lejemål og vil derfor - med henvisning til Velfærdsministeriets vejledning nr. 47 af 27. juni 2008 - anmode dig om at rejse en sag og sætte de nødvendige undersøgelser i gang.

 

Venlig hilsen

 

Navn ________________________________

Adresse: ______________________________

Post nr.:   _________  By: ______________________

Den _______________________    Underskrift: ______________________________ 

 

Uddrag af  vejledning nr. 47 af 27. juni 2008.

I pkt. 1.1. Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse står der:
”Kommunalbestyrelsen har i medfør af forskellige lovbestemmelser pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger, som benyttes til beboelse og ophold.”

”Tilsynsbestemmelsen indebærer bl.a., at kommunalbestyrelsen skal reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp.”

I pkt. 2.1 Undersøgelsespligt står der bl.a.:
”Når kommunen får en henvendelse eller på anden vis bliver opmærksom på, at der er forekomst af fugt og vækst af skimmelsvamp i en ejendom, skal kommunalbestyrelsen rejse en sag – dvs. som det første undersøge, om problemet udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen, jf. byfornyelseslovens § 75.