Velkommen til Lejernes LO Nordsjælland

Lejernes LO Nordsjælland afdeling cvr.: 32 50 52 36 varetager følgende kommuner:

Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Fredensborg, Helsingør og Frederikssund.

Vor afdeling af Lejernes Landsorganisation siger tak for din henvendelse angående medlemskab af vor organisation.

LLO varetager dine interesser som lejer. Sagsbehandlerne i afdelingen er frivillige personer, der  af  ren og skær interesse og uden nogen form for vederlag arbejder for dig som lejer.


Kontingent er kr. 1.200,00 det første år, derefter kr. 600,00 årligt.Vi gør opmærksomt på at vor afdeling ikke yder egentlig sagsbehandling før kontingentindbetaling er endeligt registreret.

Du kan få hjælp til sagsbehandling og rådgivning på vores Servicecenter, klik her


Telefonisk sagsbehandling på 36 47 47 50

Mandag 16 - 18

Tirsdag 11 - 13

Torsdag 11 - 13


Adresseliste:

Formand

Kurt Andersen


Sagbehandler

Heidi Rasmussen
Tlf.: 36474750
Træffetid: Mandag 16.00 - 18.00, Tirsdag og torsdag 11.00 - 13.00

kontakt@service-llosj.dk

Kasserer

Erik Jacobsen

Mejsevej 1

3200 Helsinge

kasserer.llonord@gmail.com


Kun åben efter aftale
til sagsbehandling.

Kontakt vores Sevicecenter for aftale.

Sidste onsdag i hver måned på Milnersvej 41 D, 3400 Hillerød

mellem klokken 19.00 og 20.00


Der er altid ferielukket i juli måned samt i skolernes ferier.

Med venlig hilsen       

Lejernes Landsorganisation

Nordsjælland afdeling

Bor du til leje?

Lejernes Landsorganisation er et bolværk for lejernes interesser i såvel private som i almennyttige boliger.  Vi går i det daglige i kødet på udlejerne. Vi udøver den indflydelse der skal til for  at få vedtaget nogle boliglove der er til gavn for og beskyttelse for vore medlemmer. Lejerne er ikke folk der skal klare sig selv. Der er brug for en slagkraftig lejerorganisation, som er i stand til at arbejde udfra klare mål og demokratiske arbejdsmetoder. Er du lejer og har problemer så henvend dig til os, vi låner et lokale hos 3F på Milnersvej 41 D på 1. sal i Hillerød,   hvor der den sidste onsdag mellem kl. 1900 og 2000 er sagsbehandlere tilstede fra lokalafdelingen af LLO Nordsjælland.

Lejernes LO er repræsenteret i Huslejenævnene, Beboerklagenævnen,  Boligretterne, Byfornyelsesnævnene og i nogle tilfælde ligeledes i boligkommisionen. Så nogen indflydelse har vi. Vore repræsentanter skal være det bolværk, der sikrer lejernes rettigheder på alle fronter, så det er en gennemgribende uddannelse vore folk får. Der er tale om et interessearbejde, og det er folk der arbejder gratis for lejernes interesser, idet de for det meste har deres daglige arbejde ved siden af.

Skulle du have problemer med din udlejer eller har du noget du gerne vil have en forklaring på er du hjertelig velkommen til at kontakte os på ovennævnte adresse. Hvis du har en sag du vil have vor hjælp til, - kræver det - ligesom i enhver anden organisation, et medlemsskab.

Kurt Andersen, formand

Side 2

Lejernes Landsorganisation, Nordsjælland afdeling, er en afdeling af Lejernes Landsorganisation som blev stiftet i 1966 ved en sammenlægning af to tidligere konkurrerende lejerorganisationer. Organisationen varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, offentlige myndigheder og politikere.

Det sker ved at hjælpe i aktuelle sager, ved at stimulere lejernes engagement i de enkelte byggerier, byplanlægning og meget andet.  

Lejernes Landsorganisation bygger på selvstændige afdelinger, hvorigennem du kan opnå medlemskab og indflydelse på organisationen.

I de fleste afdelinger løses opgaverne udelukkende af frivillige.

Sagsbehandling

Vi hjælper dig som medlem i forbindelse med de problemer, der kan opstå omkring dit lejemål. Oftest er det stridigheder imellem ejer og lejer, i sjældnere tilfælde er det forhold til myndigheder eller sager lejere imellem.

Velkommen til Lejernes LO Nordsjaelland

Lejernes LO Nordsjælland afdeling cvr.: 32 50 52 36 varetager kommunerne: Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Fredensborg, Helsingør og Frederikssund.

***************************************

Generalforsamling den 26. april 2023 kl. 19.00

afholdes i 3F, Milnersvej 41D, Hillerød


***************************************

Velkommen til LLO Nordsjælland   

Vor afdeling af Lejernes Landsorganisation siger tak for din henvendelse angående medlemskab af vor organisation.

LLO varetager dine interesser som lejer. Sagsbehandlerne i afdelingen er frivillige personer, der  af  ren og skær interesse og uden nogen form for vederlag arbejder for dig som lejer.

Kontingent er kr. 1.200,00 det første år, derefter kr. 600,00 årligt.Kontingentindbetaling skal indsættes på vores konto i Arbejdernes Landsbank  Betalings overførsel konto 53580000242659,  eller reg.nr.  5358 konto 242659  med 0 eller 0000 foran.     Giro +73 + 83406275

Husk at anføre din e-mail adresse ved indbetaling af medlemskabet.


Du kan eventuelt sende en mail til kasserer.llonord@gmail.com


Vi gør opmærksomt på at vor afdeling ikke yder egentlig sagsbehandling før kontingentindbetaling er endeligt registreret.

Ved sagsbehandling skal medlemmet scanne/fremsende kopi af kvittering for indbetalt medlemskontingent.
Du får ingen kvittering fra LLO, den henter du selv, ved din bankindbetaling.

Du kan få hjælp til sagsbehandling og rådgivning på vores Servicecenter, klik her


Telefonisk sagsbehandling på 36 47 47 50

Mandag 16 - 18

Tirsdag 11 - 13

Torsdag 11 - 13


Adresseliste:

Formand 

Kurt Andersen - pt sygemeldt

Sagsbehandler

Heidi Rasmussen
heidi.llonord@gmail.com
Tlf.: 82389051
Træffetid: Tirsdag og Torsdag kl. 17.00-19.00

Kasserer

Erik Jacobsen

Mejsevej 1

3200 Helsinge

kasserer.llonord@gmail.com

Sidste onsdag i hver måned på Milnersvej 41 D, 3400 Hillerød

mellem klokken 19.00 og 20.00


Kun personlig
fremmøde til sagsbehandling:

Du skal regne med en sagsbehandlings tid på 14 dage. 

Der er altid ferielukket i juli måned samt i skolernes ferier.

Med venlig hilsen       

Lejernes Landsorganisation

Nordsjælland afdeling

Bor du til leje?

Lejernes Landsorganisation er et bolværk for lejernes interesser i såvel private som i almennyttige boliger.  Vi går i det daglige i kødet på udlejerne. Vi udøver den indflydelse der skal til for  at få vedtaget nogle boliglove der er til gavn for og beskyttelse for vore medlemmer. Lejerne er ikke folk der skal klare sig selv. Der er brug for en slagkraftig lejerorganisation, som er i stand til at arbejde udfra klare mål og demokratiske arbejdsmetoder. Er du lejer og har problemer så henvend dig til os, vi låner et lokale hos 3F på Milnersvej 41 D på 1. sal i Hillerød,   hvor der den sidste onsdag mellem kl. 1900 og 2000 er sagsbehandlere tilstede fra lokalafdelingen af LLO Nordsjælland.

Lejernes LO er repræsenteret i Huslejenævnene, Beboerklagenævnen,  Boligretterne, Byfornyelsesnævnene og i nogle tilfælde ligeledes i boligkommisionen. Så nogen indflydelse har vi. Vore repræsentanter skal være det bolværk, der sikrer lejernes rettigheder på alle fronter, så det er en gennemgribende uddannelse vore folk får. Der er tale om et interessearbejde, og det er folk der arbejder gratis for lejernes interesser, idet de for det meste har deres daglige arbejde ved siden af.

Skulle du have problemer med din udlejer eller har du noget du gerne vil have en forklaring på er du hjertelig velkommen til at kontakte os på ovennævnte adresse. Hvis du har en sag du vil have vor hjælp til, - kræver det - ligesom i enhver anden organisation, et medlemsskab.

Kurt Andersen, formand

Side 2

Lejernes Landsorganisation, Nordsjælland afdeling, er en afdeling af Lejernes Landsorganisation som blev stiftet i 1966 ved en sammenlægning af to tidligere konkurrerende lejerorganisationer. Organisationen varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, offentlige myndigheder og politikere.

Det sker ved at hjælpe i aktuelle sager, ved at stimulere lejernes engagement i de enkelte byggerier, byplanlægning og meget andet.  

Lejernes Landsorganisation bygger på selvstændige afdelinger, hvorigennem du kan opnå medlemskab og indflydelse på organisationen.

I de fleste afdelinger løses opgaverne udelukkende af frivillige.

Sagsbehandling

Vi hjælper dig som medlem i forbindelse med de problemer, der kan opstå omkring dit lejemål. Oftest er det stridigheder imellem ejer og lejer, i sjældnere tilfælde er det forhold til myndigheder eller sager lejere imellem.