Dato for henvendelse:                                                          Sag nr.:

Samtykkeerklæring og fuldmagt

 

Underskrift: ...............................................................

 

Spørgeskema i forbindelse med sagsbehandling/forespørgsel:

 

Har du betalt dit medlemskab for indeværende år:  Ja/dato         /Nej        Dato:

Hvis sag, har du betalt dit SAGSGEBYR for ny sag:  Ja/dato         /Nej        Dato:

Kopi af bealing scannes og vedhæftes.

 

Lejekontrakt skal scannes og vedhæftes i kopi………………………………..

Lejers navn:

e-mail:

Sagens adresse, postnummer og by: 

Ny adresse, postnummer  og by::

 

Telefon nr.:                                                   træffes bedst:

 

Udlejers Navn:

e-mail:

 Udlejers adresse, postnummer og by:

 

Har udlejer mere end et lejemål?...  og hvor mange?......

Sagens drejer sig om: sæt X

Privat lejemål   ........                              Alment lejemål.........                  

Antal lejemål i bebyggelsen:

Fraflytning/depositun:

1. Har udlejer fremsendt krav om istandsættelse i forbindelse med

din fraflytning? .......................

2. Hvilken dato har du modtaget kravet?                Send kopi af kravet.

3- Send kopi af din indflytningsrapport.

4. Kopi af din opsigelse af lejemålet.

5. Send kopi af udlejers indkaldelse til fraflytnngssynet.

5. Deltog du i fraflytningssynet? ........... Hvornår modtog du fraflytningsrapporten?........

6. På hvilken måde modtog du rapporten? Ved synet, eller fremsendt på mail.......

7. Indflytningsrapporten scannes og medsendes.                                          

8.  Dato for aflevering af nøgler.

 

 

Varmeregnskab                                        Vand                                   El

 

Lejeforhøjelse                                                                 Det lejedes værdi

 

Gennemgang af lejekontrakt

 

Din husleje minus forbrug er kr:                                    Antal m2:

 

Varme/md. kr.                                          Vand/md.  kr.                     El/md.: kr.

 

Andet :

 

Problemet er:…………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Spørgeskema skal udfyldes før sagen starter