Hvad gør de efterlevende

Regler og behandling ved bortgang af en nær slægtning.

 1.                   Indbetalt indskud modregnes i boligudgiften.

2          Hvis der ikke er aktiver ud over folkepensionen, kan der ikke gøres krav gældende når dødsboet er gjort op. Dette betyder, at der udover, hvad der er afleveret til skifteretten (det hedder bo udlæg) og dette møde har fundet sted i Skifteretten, er der ikke flere regninger der kan honoreres.

3.                   Til skifteretten kan indsendes:

Regninger fra begravelsesudgifterne + kaffe efter begravelse.

4.                         Dette er, hvis der er flere arvinger, hermed er der mindre til arvingerne.

5.                         I indkaldelsen til skifteretten står der en liste der skal tages med i opgørelsen.

6.                         Når man går fra Skifteretten er boet gjort op.