Sekretariats aftaler/lejerforeninger/BR

Med venlig hilsen

Erik Jacobsen

Beboerrepræsentation

Ønsker I at oprette en lejerforening eller en beboerrepræsentation, så kan vi hjælpe jer med at blive klædt på til opgaven. I skal være mindst 6 lejemål, for at få en sekretariatsaftale. Omtalen omfatter som nedenstående.

Kontakt afdeliingen for en nærmere  aftale

 

Sekretariatsbistandsaftale mellem Lejernes LO

 og

xxx

 

og Lejernes LO  Nordsjælland afdeling

 

Sekretariatsaftalen omfatter følgende ydelser:

 

  1. Bistand vedrørende juridiske, økonomiske og tekniske spørgsmål og sager for

          beboerrepræsentationen

Formand Kurt Andersen Kildegården 2 2620 Albertslund ingaogkurtllo@gmail.com


Sagsbehandler Heidi Rasmussen Kløvermarken 5 3060 Espergærde Tlf. 53968560 heidi.llonord@gmail.com

  1. Sagsbistand vedrørende lejerforhold for de enkelte beboere.

 

  1. Ret til efter Lejernes LO’s og den lokale afdelings bestemmelse at deltage i møder,

          kurser og generalforsamlinger i Lejernes LO.

 

  1. Samtlige beboere modtager Lejernes LO’s blad: Vi Lejere.

          på linket :http://www.lejerneslo.dk  kan du se alle numrerne - god læselyst

  1. Beboerrepræsentationen modtager Lejernes LO’s tillidsmandsinformation.

 

Der betales kr. 300,00  årligt pr lejemål for   1- 49 medlemmer  (kalenderår).

                 kr. 250,00 årligt pr. lejemål for   50-99 medlemmer (kalenderår).

                 kr. 200,00 årligt pr. lejemål for   100    og opefter  (kalenderår).

Beløbet indeksreguleres med nettoprisindekset, jf. reguleringen af satserne i lejelovgivningen.

Beløbet indbetales på konto: Registrerings nummer 5358 konto nr. 0242 659.

Lejernes LO, Nordsjælland afdeling.

 

 

Vigtig dom mod stor udlejer
Lykkebo A/S Købte i 2009 ejendommen enighedslund på Vesterbro i Aalborg af en pensionskasse, en ejendom med en stolt historie, arkitektonisk berømmet æstetik, en god beliggenhed og 110 lejere, hvoraf mange har en meget stabil og stærk tilknytning til jendommen.
Siden har direktøren for Lykkebo A/S, Freddy Clasen, søgt at hindre ejendommens beboerrepræsentation i at kunne fastholde indtægtsgrundlaget .Det er sket ved at nægte at opkræve det beløb til beboerrepræsentationens virke, der ellers skal opkræves af ejer sammen med lejebetalingen, jf. bekendtgørelsen.
Sagen har været på tur i retssystemet. Først med en lokal advokat i Aalborg som ejers repræsentant. Hun blev senere udskiftet med en advokat fra Aarhus, der forsøgte sig med at påstå, at en beboerrepræsentation slet ikke skulle kunne rejse en sag om noget sådant. derfor fik beboerrepræsentationen først dom for, at de havde søgsmålskompetence. og senere
- kort før sagen herefter skulle til endelig domsforhandling i august - meddelte ejers advokat, at man tog bekræftende til genmæle. Dommeren kunne således uden videre føre til doms, at ejer skal opkræve de midler, som beboerrepræsentationen har fastsat jf. bekendtgørelsen.
Sagen er undervejs blevet støttet af lejernes lo’s såkaldte solidaritetsfond, således at beboerrepræsentationen ikke har nogen udgifter derved. det er den første af sin art i Danmark, hvor det har været nødvendigt at føre en ejer for retten for at respektere bekendtgørelsen om beboerrepræsentationer. Dets udfald sikrer nu og fremover opkrævning af bidraget til beboerrepræsentanternes arbejde.

 

Adresseliste:

 

 

Åbent for sagsbehandling:       3F`s Kontorbygning   Milnersvej 41 D, 1.sal, 3400 Hillerød

                                                   (send ikke breve til denne adresse)   

Der er åbent sidste onsdag i måneden mellem kl. 19:00 og 20:00.  .

Der er altid ferielukket i juli måned samt i skolernes ferier.