6 lejemål samme beføjelser som beboerrepræsentation

Kap. XI

Beboerrepræsentation §64 stk. 3 i Lov om leje.

I ejendomme med mindre end 6 og mere end 2 udlejede beboelseslejligheder har et flertal af lejerne samme beføjeler som beboerrepræsentationen i andre ejendomme. Der skal vælges en talsmand til at repræsentere lejerne over for udlejeren. Talsmanden skal handle i overensstemmelse med lejerflertallets beslutninger.